fbpx
0 Prekės

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ APŽVALGA

Šią svetainę valdo “Nordinary Home“. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „Nordinary Home“. „ Nordinary Home “ šioje svetainėje teikia informaciją ir paslaugas vartotojams tik su sąlyga, kad jūs sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis ir politika.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant visas papildomas čia ar kitur mūsų svetainėje nurodytas sąlygas ir politiką. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant klientus, pardavėjus, tarpininkus, prekybininkus ir (arba) turinio teikėjus.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų sąlygas prieš naudodamiesi mūsų svetaine. Naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite naudotis svetaine ar jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų sąlygos yra laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Pasiliekame teisę atnaujinti, redaguoti ar keisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus čia ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi, kad periodiškai tikrintumėte šį puslapį, ar nėra pakeitimų. Naudodamiesi šia svetaines po to, kai buvo paskelbti bet kokie pakeitimai, jūs sutinkate su tais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra prieinama „WordPress“ ir „WooCommerce“. Jie suteikia mums internetinės el. prekybos platformą, leidžiančią jums parduoti savo produktus ir paslaugas.

1 SKIRSNIS. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate pilnametis ir galite teisėtai naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi mūsų Paslauga, nepažeidžiate jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Draudžiama platinti virusus ar destruktyvias programas.

Pažeidus bet kurią Sąlygą, Paslaugos jums bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu bet kam atsisakyti teikti paslaugas dėl bet kokios priežasties.

Jūs suprantate, kad jūsų informacija (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir apima: a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimai, siekiant atitikti ir prisitaikyti prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Pervedant tinklais, kredito kortelės informacija visada yra užšifruota.

Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų leidimo nekopijuoti, neparduoti, ar neišnaudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kurio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumui ir neribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKIRSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR LAIKAS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar dabartinė. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti pasikliaunama ar naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik kaip nuoroda. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų paslaugų ir gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).

Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik per interneto svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje rodomas savo gaminių spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.

Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto pardavimą. Bet kokie pasiūlymai dėl bet kokių šioje svetainėje pateiktų produktų ar paslaugų yra negaliojantys, jeigu yra draudžiami.

Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė pateisins jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS – SĄSKAITOS IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti arba atšaukti vienam asmeniui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento sąskaitos arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, naudojamus tuo pačiu atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresu. Jei pakeisime užsakymą arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jums pranešti, susisiekdami su el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu/telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją visiems mūsų parduotuvėje įsigytiems pirkiniams. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

7 SKIRSNIS. PASIRENKAMI ĮRANKIAI (jei taikoma)

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei kontroliuojame, nei įvedame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių „kaip yra“, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, atsirandančios dėl to, kad naudojatės neprivalomais trečiųjų šalių įrankiais.

Bet koks jūsų pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir patvirtinate sąlygas, kuriomis atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-iai) teikia įrankius.

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS-TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami naudojantis mūsų Paslauga, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo tikrinimą ar įvertinimą, ir mes negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą medžiagą, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.

Mes neatsakome už bet kokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiomis kitomis operacijomis, padarytomis dėl bet kokių trečiųjų šalių svetainių. Prieš sudarydami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją suprantate. Skundai, pretenzijos ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS. NAUDOTOJO PASTABOS, PAGALBOS IR KITI PATEIKIMAI

Jei, siunčiate mums kokią nors informaciją (pavyzdžiui, dalyvaujate konkurse) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, el. paštu, paštu ar kitaip (kartu – „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius mums siunčiamus komentarus. Mes neprivalome ir neprivalome (1) palaikyti komentarų konfidencialumo; 2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.

Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba bet kokio kompiuterinio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, galinčios bet kokiu būdu turėti įtakos paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti melagingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu nei jūs pats ar kitaip suklaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingi už bet kokius jūsų komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKIRSNIS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Spustelėkite čia, jei norite peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS. KLAIDOS, NETIKSLUMAS IR NEPRIĖMIMAI

Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, pristatymo laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar patikslinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esančios informacijos, įskaitant, be apribojimų, kainų informaciją, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje netaikoma jokia nurodyta atnaujinimo data, rodanti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu: a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) prašyti kitų atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; c) pažeisti bet kokias tarptautines ar valstybines taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; d) pažeisti mūsų ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, šmeižti, niekinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjiškas programas, kurios bus ar gali būti naudojamos bet kokiu būdu, kuris paveiks paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą ar veikimą; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti šlamštą, nepageidaujamą ir / ar klaidingą informaciją; j) bet kokiems nešvankiems ar amoraliems tikslams; arba k) kištis į Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas arba jas apeiti. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kokia susijusia svetaine dėl bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKIRSNIS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, kad jūsų paslauga bus naudojama nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų. Mes negarantuojame, kad naudojant paslaugą gauti rezultatai bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad retkarčiais mes galime pašalinti paslaugą ar prekę neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu be jūsų įspėjimo.

Jūs sutinkate, kad jūs naudojimasis arba nedinaudojimas paslauga yra jūsų pačių rizika. Paslauga ir visi produktai, teikiami jums per paslaugą, (išskyrus mūsų aiškiai nurodytus atvejus) teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių garantijų ar bet kokių sąlygų, nei tiesioginių, nei numanomų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas prekybai, tinkamumą konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimą.

Jokiu atveju „Nordinary Home“, mūsų atstovai, darbuotojai, tiekėjai, nebus atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, ypatingus, ar bet kokios rūšies nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, atsiradusią dėl jūsų naudojimąsi bet kuria paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojant paslaugą, kuri bet kokiu būdu yra susijusi su jūsų naudojimusi paslauga ar produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias turinio klaidas ar praleidimus, arba bet kokie nuostoliai ar žala, patirti naudojant paslaugą ar bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą per paslaugą, net jei apie tai buvo pranešta. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama atmesti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą ar ją apriboti, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžia įstatymai.

14 SKIRSNIS – ŽALOS

Jūs sutinkate atsisakyti bet kokių reikalavimų prieš „Nordinary Home“ ir mūsų įmones, atstovus, darbuotojus, tiekėjus, įskaitant advokato atlyginimus, kuriuos sumokėjo bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų teikimo sąlygas arba sutartis, į kuriuos jie įtraukiami, arba jūs pažeidėte bet kokius įstatymus ar trečiosios šalies teises.

15 SKIRSNIS. NEGALIOJIMAS

Tuo atveju, jei bet kuri šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, ir neįgyvendinama dalis laikoma atsieta nuo šių sąlygų, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

16 SKIRSNIS. PABAIGA

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir po šios sutarties nutraukimo visais tikslais.

Šios Paslaugų sąlygos yra veiksmingos, kol jūs ar mes jų nenutrauksime. Jūs galite bet kada nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikėte arba įtariame, kad nesilaikėte bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos (imtinai); ir (arba) atitinkamai neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS. VISAS SUSITARIMAS

Jei mes nesinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatos, tai nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.

Šios Paslaugų sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme šioje svetainėje arba susiję su Paslauga, sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokius ankstesnius ar tuo pat metu galiojančius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant bet kokias ankstesnes Paslaugų sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Paslaugų sąlygas negali būti aiškinami rengiančiajai šaliai.

18 SKIRSNIS. JURISDIKCIJA

Šios Paslaugų sąlygos ir visos atskiros sutartys, kuriomis mes teikiame jums Paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.

19 SKIRSNIS – PASLAUGŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jei, po to, kai paskelbsime bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, toliau naudositės ar prieisite prie mūsų svetainės ar paslaugos, tai reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

20 SKIRSNIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums adresu info@nordinaryhome.com.